Xem thêm

MU ĐẤT VIỆT RA MÁT MÁY CHỦ HỒI ỨC

Cập nhật lúc 23-09 18:24  MU ĐẤT VIỆT SEASON 6 SÂN CHƠI BỀN VỮNG - ĐẦU TƯ KỸ LƯỠNG NÓI KHÔNG VỚI TOP NẠP LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN RÕ...

 

 

Chủng tộc - Chiến Binh

Chiến Binh

Suốt thời hoàng kim của mình, từng thế hệ Chiến Binh đã chiến đấu để bảo vệ cho những dân tộc của MU nhưng thời gian đó đã trôi qua rất lâu rồi.

Chiến Binh là hiện thân của sức mạnh và quyền lực.